Sagem > Lisanslar > PACK MEMS STANDARD

PACK MEMS STANDARD

Ürün Kodu: PACK MEMS STANDARD

Ürün Açıklaması:

PACK MEMS STANDARD

 

* Standard kayıt kiti

* MEMS Standart lisansı, MACI lisansı, Verif sentineli, MSO300 parmak izi

okuyucu